E-PEMBELAJARAN

Ada 20 soalan tentang kata ganti nama diri. Cubalah jawab.

RALAT:
Soalan
no 6: patutu ditukar kepada patut.
no 12: A  Aku ditukar kepada Saya